Σκούπες - Σφουγγαρίστρες

Sort by

View
Σφουγαρίστρα Συνθετική Βιδωτή Τύπου Wettex 120gr
Σφουγγαρίστρα Βιδωτή Ημιεπαγγελματική 290gr
Επαγγελματική Σφουγγαρίστρα 450gr
Επαγγελματική Σφουγγαρίστρα 400gr
Επαγγελματική Σφουγγαρίστρα 350gr
Φαράσι Πλαστικό με Λάστιχο
Φαράσι Ορθοπεδικό Πλαστικό
Φαράσι Ορθοπεδικό με Σκούπα

Shopping cart

Call Now Button